Jag brukar tjata om att livet är för kort för att omge sig med fula saker. Det kan ju tyckas vara ett i-landsåsikt med tanke på hur det ser ut i världen. Men att omge sig med vackert  behöver inte

Tullhuset Living i Västerås

Tullhuset Living i Västerås

nödvändigtvis vara saker. Det kan också vara tankar, natur, energi, vänner eller som i de flesta fall när det gäller mig: några tända ljus.
Men så finns det såklart miljöer som är mer vackra än andra. Som till exempel Västerås hamnmiljö med inspirerande Tullhuset.